Методологія

Методологія

Community Matching

Метою програми Community Matching є створення сприятливого середовища для інтеграції людей-біженців шляхом мобілізації місцевої громади та зміцнення соціальної згуртованості. Інструментарій виник як результат інтенсивної роботи в порівнянні і обміну між організаціями, що беруть участь в програмі, де описується підхід і збираються інструменти, процеси і керівні принципи для застосування і реплікації моделі відповідності спільноти на територіях